Erhvervsnetværket Rødovre & omegn

Erhvervsnetværket Rødovre & omegn bestod af virksomheder i eller omkring Rødovre. Netværkets formål var at fremme og styrke relationerne mellem virksomhederne i Rødovre og omegn for at skabe udvikling og øget indtjening. Som medlem af netværket fik du en række fordele. Du fik blandt andet udbredt kendskabet til din virksomhed, og du fik stærke samarbejdsrelationer.

Grundidéerne og ambitionerne med netværket var:

•    At skabe en netværksgruppe med stærke forretningsmæssige og sociale relationer
•    At styrke lokale virksomheder i et stadigt mere konkurrencepræget Storkøbenhavn
•    At udvikle virksomhederne gennem samarbejde og netværk
•    At øge kendskabet til virksomhederne blandt medlemmerne – og via medlemmernes netværk
•    At understøtte aktiviteter, der fremmer erhvervslivet i Rødovre og omegn

Vi havde ingen geografiske krav til medlemmernes forretningsadresse, men grundstammen af medlemmerne i netværksgruppen kom fra Rødovre og de omkringliggende kommuner.

Ved indgangen til 2022 hvor størstedelen af medlemmerne havde travlt med at indhente 2 år med Corona blev det besluttet at opløse netværket. Netværket forstsætter som uformelle grupper på FaceBook og LinkedIN. Alle er velkomne til at connecte.

Links til de respektive grupper finder du her:

LinkedIN

FaceBook