Om netværket

Netværksgruppen

Vores udgangspunkt er, at Erhvervsnetværket Rødovre & omegn kan rumme alle typer af erhvervsdrivende – ingen brancher er vigtigere eller rigtigere at have med i netværket end andre.

Vi har som udgangspunkt ikke eksklusivitet i forhold til brancher, da stærke relationer mellem virksomheder er med til at styrke det lokale erhvervsliv – også selvom virksomhederne er konkurrenter. Det er sjældent en virksomheds branchetilknytning, der skaffer ordren. Derimod efterspørger vores kunder og potentielle nye kunder næsten altid referencer og relationer.

Der er dog truffet beslutning om, at der, i udgangspunktet, maksimalt kan være 3 virksomheder indenfor samme brancheområde i vores netværk.
Vi har pt. 3 virksomheder i netværket, som alle arbejder inden for HR-området med ledelsesrådgivning, arbejdsmiljø, mental sundhed, organisationsudvikling og regnskab/revision. Der er derfor lukket for tilgang af flere virksomheder i netværket, der arbejder inden for dette felt.

Det du giver, får du igen

Vores netværk bygger på princippet om, at ’hvad du giver, får du’. Dvs. at det ikke nytter at læne dig tilbage og regne med, at netværkets medlemmer klarer det hele for dig. Jo mere aktivt du bidrager til netværket, desto mere får du igen.

Netværket er med andre ord for aktive medlemmer, der bidrager positivt på netværksmøderne, ligesom vi forventer, at du prioriterer at komme til møderne, hvis du melder dig ind i netværket.

Udover at få en række referencer og et godt kendskab til mange forskellige virksomheder i Rødovre & omegn, bliver du bedre til at markedsføre dig selv og din virksomhed. Og du bliver ekspert i at holde den berømte elevatortale, hvor du kort beskriver, hvad præcis du og din virksomhed kan tilbyde.


  • Gæster kan deltage 2 gange gratis – herefter skal der tegnes medlemskab
  • Medlemskontingent er kr. 1000 ekskl. moms pr. år og tegnes for ét kalenderår ad gangen
  • Nye medlemmer betaler forholdsmæssigt (opdeles kvartalsvis)
  • Medlemskab kan gentegnes én gang årligt, men gentegning forudsætter, at man det foregående år har deltaget på mindst 6 møder